Smiley face
Smiley face
Adviesbureau

Naam werkWerkzaamheden
M.J.O.P Gasnet Meerjaren onderhoudsplan en dimensionering gasnet
M.J.O.P. Waterleiding Meerjaren onderhoudsplan en dimensionering
Persleiding tussen RWZI en gemalenOnderzoek kwaliteit persleiding Ǿ500 -1000
Reconstructie doorgaande wegRaming maken
Milieuvergunning herinrichtingAanvraag Milieu vergunning
Ontsluitingweg van een dorpAdvisering Flora en Fauna
Voorbereiding Tunnel 210 m1 lang Maken vraagspecificatie Best Value Procurement
Locaties brandweerkazernesSchetsontwerp en ramingen
Kruising provinciale wegVerkeerssimulaties
Omgevingsvergunning afvalrecyclingAanvraag omgevingsvergunning regelen
Spoorweg onderdoorgang ProrailAdvisering en ramingen
Overkluizing kanaalInspectie bestaande betonconstructie
Vervangen brugdek inclusief landhoofdenAdvisering en maken proefsleuven
Reconstructie ontsluitingswegAdvisering en ramingen
Overkluizing kanaalMaken betonconstructieberekening
Overkluizing Overijssels kanaalOmgevingsvergunning
Glasvezel door de riolering buitengebiedContactpersoon naar gemeenten/advisering
Renoveren riolering Buitengebied en Duurzame SanitatieP.v.A. ontwerp en begeleiden
Reconstructie woongebiedKostenraming maken
Design en Construct KunstwerkenOntwerpen, berekenen en besteksgereedmaken
Bovengrondse infrastructuur centrumgebiedMarktconsultatie aannemers
Kruising provinciale wegSimulaties maken
AanbestedingenRapportage voor en nadelen van aanbestedingsvormen
Omzetten van een camping tot bungelowparkOntwerp ,advisering en ramingen
Revitalisering binnenstedelijkgebied incl. afkoppelen regenwaterVoorbereiding en Directievoering
Reconstructie Centrum Begeleiden en Besteksgereedmaken
Groenonderhoud ScholengemeenschapDirectievoering en advisering van een beeldbestek
Definitieve ontsluiting (rondweg) t.b.v. te realiseren tunnel Ontwerp/Besteksgereedmaken/Directievoering
Provinciale wegAdviesnota Asfaltconstuctie
Keermuur centrumAdviesnota en berekening damwand
Herinrichting centrumplan 2013Inventariseren en uitwerken werkzaamheden
Openbare verlichtingMeerjaren onderhoudsplan en dimensionering
Realiseren rotonde industrieterreinOntwerpen rotonde industrieterrein
Revitalisering binnenstedelijkgebiedDimensioneren en ontwerp
Voorbereiding Tunnel 210 m1 Advisering
Riolering buitengebiedOnderzoek en aanpassen riolering buitengebied
Beheer en onderhoud gemeentelijke rioleringplanP.V.A "Verfijningslag Beheerpakket‚ÄĚRiolering
Asfaltonderhoud 2013Onderzoeken asfaltconstructie's
Afkoppelen woongebied sociale woningbouwAdvisering
Meerjarig onderhoud wegen 2013-2018Advisering Investeringsplan-beleidsplan
Openbare verlichting inclusief LedAdvisering
Reconstructie ontsluitingswegVoorbereiding en aanbestedingsgereedmaken
Reconstrueren 3 km weg met fietsrouteVoorbereiding en aanbestedingsgereedmaken Tenderned
Asfaltonderhoud 2013 deel 1Besteksgereed maken via Tenderned
Openbare verlichtingBeleidsplan schrijven
Realiseren 2 kilometer geluidsscherm Advisering
Asfaltonderhoud 2013 deel 2Ontwerp en besteksgereed maken
Upgraden Volkspark Besteksgereed maken
Gemeentelijke Rioolinspecties Advisering en beoordeling
Ecoduct ProrailAdvisering
Herinrichting van het overslagterreinOntwerp
Openbare verlichting inclusief LedBeleidsplan maken
Kruispunten aanpassen Ontwerp en besteksgereed maken
Asfaltonderhoud 2013 deel 2Besteks en aanbestedingsgereed maken
Realiseren Geluidsscherm A28Diverse overleggen en advisering
Reconstructie ontsluitingswegAdvisering, schetontwerp en raming maken
Volkspark renoverenAdviseren en asfalt onderzoeken maken
RioolrevisieBeoordeling en advisering
Reconstructie Grote Markt Adviesrapportage reconstructie Marktplein
Groenonderhoud scholengemeenschapMaken van een beeldbestek
Groenonderhoud Advisering
Realiseren rondweg Voorlopig ontwerp
Deelreparaties rioolOntwerp en besteksgereedmaken
Centrumplan om het Gemeentehuis inclusief rotondeOntwerp en besteksgereedmaken
Centrumgebied incl overkluizing KanaalAdvisering
Beeldbestek Groenonderhoud ScholengemeenschapBeoordeling plannen via Tenderned
Openbare verlichting campusterreinAdvisering
Aanpassen rotonde provinciale wegOntwerp en besteksgereedmaken
Centrumgebied (incl overkluizing Kanaal)Rapportage alternatieven overkluizing
Beheer riolering t.b.v. M.J.O.P.Advisering en verwerken rioolinspectie's
Openbare verlichtingAdvisering
Uitbreiding scholengemeenschapOntwerp en besteksgereedmaken
Overkluizing kanaalAdvisering en peilen zinkers
Renoveren kademuurKostenraming maken
Reconstructie woongebiedOntwerp en aanbestedingsgereedmaken
Afkoppelen plein in het centrumOntwerp/Besteksgereedmaken
Reconstructie buitenweg van 4 kilometerOntwerp en aanbestedingsgereedmaken

Veldkamp Infra Totaal

R. (Rene) Veldkamp
Lemelerveldseweg 39a
8141 PS Heino
T +31 (0)572 392993
F +31 (0)572 390990
M +31 (0)6 2130 1130
rveldkamp@VeldkampInfraTotaal.nl